Most dla Torunia
Herb ToruńAnimacje nowego mostubanerRok 2012 na budowie mostu Łuki połączą brzegi Wisły
Tapety na pulpit
Tapety na pulpit - różne rozdzielczości ekranu
Tapety na pulpit
725000
(liczba odwiedzin rejestrowana
od lutego 2010 r.)

Inwestycja pn.:"Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi" jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt  znajdował  się na liście projektów indywidualnych przewidzianych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (Priorytet VI - Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, Działanie 6.1 - Rozwój sieci drogowej TEN-T). 

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

Przypomnijmy, że wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych najważniejszej dla miasta inwestycji - został złożony w dniu 30 czerwca 2009 r.,  o godz. 9.30 w Centrum Unijnych Projektów Transportowych  w Warszawie. 29.07.2010r. Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi”, a po ponad roku tj. 06.10.2010 r. Gmina Miasta Toruń podpisała umowę o dofinansowanie inwestycji.Kwota dofinansowania inwestycji 327,01 mln.

4 grudnia 2014 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie zwiększający kwotę dofinansowania do 85%  wysokości kosztow kwalifikowalnych. Zwiększono kwotę o 140,28 mln zl. Łączna kwota dofinansowania wynosi 467,29 mln zl

 

 

Dane finansowe

Całkowita wartość projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie  –  753 006 767,55 zł. Kwota ta zmieniła się po podpisaniu aneksu o zwiększenie dofinansowania i na dzien 04.12.2014 r. wynosi 676 640 823,98 Źródła finansowania (dofinansowanie z Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko , kredyt z EBI, środki własne Miasta).

Budżet jednostki  samorządu terytorialnego- 425.99 mln zł, w tym:  kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,  środki własne GMT.

Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi jest współfinansowana przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

W dniu 02.08.2010 r. zawarto umowę z Inżynierem Projektu na nadzór nad realizacją inwestycji na kwotę w w ysokości 4,74 mln zł. Konsorcjum firm: DHV Polska sp.z o.o.i  DRO - KONSULT  sp. z o.o. z Warszawy W dniu 14.10.2010 r. zawarto umowę z Generalnym Wykonawcą na roboty budowlane na kwotę w wyksokości 553,11 mln zł. Konsorcjum firm: Strabag sp. z o.o. z Polski, Strabag AG z Austrii i Hermann Kirchner Polska sp. z o.o

30.11.2012 r.- nastąpiło przekształcenie Konsorcjum w jakim występował Generalny Wykonawca. Jego aktualny skład to: Strabag Sp. zo.o. ul. Parzniewska 10,05-800 Pruszków - Lider Konsorcjumi Strabag AG (Spittal) Ortenburgerstrasse 27, A-9800 Austria - Partner Konsorcjum

 

 

05.09.2013 r. -Rada Miasta Torunia apeluje o dofinansowanie inwestycji

Toruń walczy o większe dofinansowanie na budowę nowego mostu drogowego. Radni poparli działania podejmowane przez prezydenta Torunia i 5 września 2013 r. wystosowali w tej sprawie apel do Prezesa Rady Ministrów.

Całkowity koszt budowy nowego mostu wraz z drogami dojazdowymi wynosi 753 mln zł, z czego 327,01 mln zł (tj. 53%) stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Rada Miasta Torunia apeluje o dofinansowanie inwestycji na poziomie 85% jej wartości, czyli tak, jak ma to miejsce w przypadku innych inwestycji realizowanych w ramach tego programu.

W apelu czytamy: „Nowy most to strategiczna inwestycja nie tylko dla Torunia, ale także dla całej północnej Polski. Realizowane rozwiązanie komunikacyjne usprawni zarówno lokalny jak i tranzytowy ruch drogowy. Budowa mostu stanowi niebagatelny wydatek, który jest ogromnym obciążeniem dla budżetu Torunia.

Zwiększenie dotacji z Funduszu Spójności do maksymalnego poziomu pozwoli na podejmowanie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych i stworzy szansę na dalszy intensywny rozwój miasta.

Rada Miasta Torunia w pełni popiera dotychczasowe działania podejmowane przez Prezydenta Miasta Torunia”.

 Od 04.12.2014 r. w związku z podpisaniem aneksu o zwiększenie dofinansowania Całkowity koszt projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinnasowanie wynosi 676 mln zł co stanowi 85 % wartości kosztów kwalifikowalnych na łączną kwotę dofinansowania 467 mln zł.

Most w Toruniu

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.