Most dla Torunia
Herb ToruńAnimacje nowego mostubanerRok 2012 na budowie mostu Łuki połączą brzegi Wisły
Tapety na pulpit
Tapety na pulpit - różne rozdzielczości ekranu
Tapety na pulpit
724021
(liczba odwiedzin rejestrowana
od lutego 2010 r.)

Nowy przebieg drogi krajowej

Budowa mostu drogowego na wysokości ul. Wschodniej to także nowy, znacznie korzystniejszy niż dotąd, przebieg przez miasto drogi krajowej nr 91. Numer drogi został nadany zgodnie z zarządzeniem GDDKiA nr 48 zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom krajowym. Droga krajowa nr 91 (DK91) jest to droga krajowa łącząca Gdańsk z Toruniem, Kowal z Łodzią oraz Głuchów z Częstochową. Przebiega przez województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie i śląskie. Przed wybudowaniem autostrady A1 oznaczona numerem 1 i stąd przez kierowców bywa nazywana starą jedynką. Obecnie, ta najważniejsza trasa komunikacyjna, biegnąca z północy na południe Polski, wprowadza wielki ruch tranzytowy do samego centrum Torunia.


Mapa - Sieć dróg krajowych - źródło GDDKiA

Po wybudowaniu mostu, samochody przejeżdżające przez miasto będą z dala omijać cenną toruńską Starówkę i silnie zurbanizowane tereny mieszkaniowe, kierując się poprzez przeprawę w ul. Wschodnią i dalej w kierunku północnej lub wschodniej granicy miasta.

Inwestycja stanowi nowy przebieg drogi krajowej Nr 91 w obrębie miasta Torunia na odcinku od skrzyżowania ulic: Lubickiej, Wschodniej i Żółkiewskiego do ul. Łódzkiej wraz z mostem drogowym na rzece Wiśle oraz estakadami nad terenami zalewowymi.

Początek drogi znajduje się na placu Daszyńskiego tj. istniejącego skrzyżowania ulic: Lubicka, Wschodnia, Żółkiewskiego. Będzie wybudowane duże rondo z zachowaniem linii tramwajowej w ulicy Szosa Lubicka. Dodatkowo pod skrzyżowaniem zaprojektowano tunel w ciągu projektowanej drogi krajowej nr 91  tj. w linii ulica Wschodnia – most, a także wybudowaNO estakadę łączącą ulicę Żółkiewskiego z Szosą Lubicką  w kierunku Rubinkowa.

Następnie od skrzyżowania z Szosą Lubicką nad terenami dzielnicy Winnica do brzegów Wisły  wybudowano skomplikowany wysokościowo układ estakad łączących skrzyżowanie wraz  z tunelem i  dwuprzęsłowym mostem na Wiśle.

Długość mostu wynosi 540m. Most ma układ dwuprzęsłowy, gdzie elementami nośnymi są łuki stalowe połączone zwornikami oraz podwieszony na wieszakach pomost. W środku nurtu Wisły jest tylko jedna podpora umiejscowiona na wyspie centralnej.

Za Wisłą, na lewym jej brzegu, znajdują się tereny zalewowe, które ze względów ekologicznych oraz inżynierskich można pokonać estakadami aż do rejonu ulicy Rudackiej.

Po przejściu przez tereny zalewowe projektowany nowy ciąg drogowy wchodzi pomiędzy  ul. Otłoczyńską i ul. Kmicica. Po czym po przecięciu ul. Rypińskiej, pokonaniu wiaduktem istniejącej linii kolejowej kieruje się poprzez dzielnicę przemysłową ulokowaną przy  ul. Lipnowskiej do  ul. Łódzkiej.

Skrzyżowanie z ulicą Łódzką zaprojektowano w formie ronda z wydzielonymi po wschodniej i zachodniej stronie relacjami bezpośrednimi przebiegającymi poza jezdnią ronda.

Od ulicy Rudackiej do Łódzkiej wzdłuż trasy zaprojektowano układ dróg lokalnych umożliwiających prawidłową obsługę terenów przyległych oraz powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego z projektowaną trasą.

Wraz z trasą po lewej stronie Wisły  wykonano układ kanalizacji deszczowej zapewniający zebranie całej wody opadowej z powierzchni ulic i poprzez układ separatorów i osadników odprowadzenie jej do rzeki. Kanalizacja deszczowa po prawej stronie została włączona  w system istniejących już kanałów w tym rejonie.

Na całym przebiegu drogi krajowej nr 91 zamontowano oświetlenie trasy i skrzyżowań.

Budowa tunelu a także rozbudowa skrzyżowania ulic: Lubickiej, Wschodniej, Żółkiewskiego spowodowała znaczną przebudowę istniejącego uzbrojenia podziemnego a w szczególności istniejących kanałów deszczowych, kanalizacji sanitarnej, wodociągu  oraz gazociągów.  Ta część zadania byla bardzo skomplikowana pod względem technicznym i wymagała od Wykonawcy precyzyjnego harmonogramu, który ograniczył uciążliwości dla mieszkańców Torunia wynikające z  prowadzonych robót do niezbędnego minimum.

Podsumowując, całe przedsięwzięcie objęło w liniach rozgraniczających powierzchnię wynoszącą około 400 tys. m2, z czego nawierzchnie jezdni zajęły około 120 tys. m2 (łącznie z powierzchnią jezdni na obiektach inżynierskich i w tunelu).

Długość trasy głównej wynosi 4100m i została zaprojektowana i wykonana w układzie dwujezdniowym o 2 pasach ruchu w każdym kierunku wraz z koniecznymi poszerzeniami w rejonach skrzyżowań.

Przy realizacji nowej trasy zachodziła konieczność przebudowy pewnych odcinków istniejących ulic krzyżujących się z projektowanym ciągiem. W związku z tym uległy przebudowie odcinki ulic : ul. Wschodnia, ul. Szosa Lubicka wraz z linią tramwajową, ul. Żółkiewskiego, ul. Rudacka,  ul. Rypińska, ul. Lipnowska, ul. Łódzka.

Wraz z głównym ciągiem drogowym zostały zaprojektowane dodatkowe jezdnie obsługujące tereny leżące w bezpośrednim otoczeniu, ich długość w przybliżeniu wynosi 2000m.

Plac budowy w kadrze - zobacz więcej...

Stan zaawansowania prac - więcej informacji...

Most w Toruniu

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.