Most dla Torunia
Herb ToruńAnimacje nowego mostubanerRok 2012 na budowie mostu Łuki połączą brzegi Wisły
Tapety na pulpit
Tapety na pulpit - różne rozdzielczości ekranu
Tapety na pulpit
726518
(liczba odwiedzin rejestrowana
od lutego 2010 r.)

Budowa nowego mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi to jedna z największych tego typu inwestycji w Polsce. Zostały tu wykorzystane najdłuższe przęsła mostu łukowego w kraju!

Znaczenie inwestycji Budowa mostu to najważniejsza inwestycja w Toruniu. Poprawi płynność, przejezdność i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Uchroni miasto przed paraliżem komunikacyjnym i wpłynie pozytywnie na komfort jazdy kierowców. Przedsięwzięcie to podniesie atrakcyjność ekonomiczną Torunia i regionu kujawsko-pomorskiego. Pozwoli na stworzenie dogodnych warunków dla inwestorów zewnętrznych oraz lokalnych przedsiębiorców. Podniesie poziom komunikacyjnej i turystycznej atrakcyjności miasta, co z kolei zwiększy szanse na dalszy rozwój i promocję Torunia.

  W zgodzie z architekturą i naturą Toruński most odnosi się do architektonicznego układu miasta. Zaprojektowany jako stalowa konstrukcja łukowa, kształtem przęseł nawiązuje do istniejących już toruńskich mostów: kolejowego i drogowego. Przy projektowaniu przeprawy zastosowano najnowsze technologie, dzięki czemu inwestycja budowana była bez szkody dla środowiska naturalnego. Nowoczesna podwieszana konstrukcja sprawia, że przeprawa w niewielkim stopniu ingeruje w naturalne otoczenie, a pojedyncza centralna podpora mostu nie zakłóca pierwotnego biegu Wisły i zapewnia zachowanie żeglowności.

Ogromne przedsięwzięcie Nowy most ma 540 m długości i 24 m szerokości. Prowadząca przez przeprawę droga posiada dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku jazdy oraz pełną infrastrukturę: zatoki autobusowe, chodniki, drogę rowerową, oświetlenie i odwodnienie. Całkowita długość trasy mostowej wraz z drogami dojazdowymi wynosi 4100 m. Estakady nad terenami zalewowymi po prawej i lewej stronie Wisły mają odpowiednio po 600 i 830 m długości. Inwestycja obejęła także budowę i przebudowę 11 ulic o łącznej długości 11 km, budowę wiaduktu nad koleją i przejścia podziemnego dla pieszych oraz przebudowę kilku skrzyżowań i węzłów komunikacyjnych.

  Rekordowa rozpiętość i nowatorski sposób montażu Nową przeprawę przez Wisłę cechuje rekordowa rozpiętość przęseł stalowej konstrukcji. Każde z nich ma po 270 m długości i 50 m wysokości (mierzonej od najwyższego punktu łuku do poziomu góry fundamentu podpory). Będą to najdłuższe przęsła mostu łukowego w Polsce. Na potrzeby realizacji toruńskiej inwestycji zespół specjalistów opracował innowacyjny sposób montażu przęseł. Gotowe łuki mostu o łącznej masie ok. 5,5 tys. t zostały zwodowane holownikami i wbudowane w miejsce docelowe na podpory stałe. W Polsce elementy o podobnych gabarytach i tonażu nie były nigdy wcześniej montowane!

Beton, stal i… tysiące pali Do posadowienia podpór samego mostu zostało wbitych w grunt łącznie 1,5 tys. pali prefabrykowanych o wymiarach 40x40 cm. Kolejne 2,5 tys. pali potrzebnych było do posadowienia pozostałych obiektów inżynierskich, w tym podpór estakad nad terenami zalewowymi. Estakady lewobrzeżne opierają się na 18, a prawobrzeżne na 12 podporach. Do wykonania mostu i pozostałych obiektów inżynierskich na trasie zostało wykorzystanych 18 tys. t konstrukcji stalowej, 8 tys. t stali zbrojeniowej i 65 tys. m3 betonu konstrukcyjnego.

Droga na most Z prawobrzeżnej części Torunia droga na most prowadzi przez trzypoziomowe skrzyżowanie w obrębie pl. Daszyńskiego – jeden z najtrudniejszych konstrukcyjnie elementów trasy mostowej. W ramach nowego skrzyżowania powstał tunel, rondo i estakada. Wykonanie węzła wiązało się również z przebudową istniejącej już infrastruktury podziemnej i naziemnej. Na lewym brzegu Wisły trasa mostowa jest zdecydowanie mniej skomplikowana konstrukcyjnie. Obejęła m.in. wykonanie kilkuset metrów nowych odcinków dróg, wiaduktu nad koleją i przejścia podziemnego dla pieszych.

Dofinansowanie Projekt Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013.  Od 4.12.2014 r. w związku z podpisaniem aneksu o zwiększenie dofinansowania, całkowity koszt projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinnasowanie wynosi 630 mln zł co stanowi 85 % wartości kosztów kwalifikowalnych na łączną kwotę dofinansowania 467 mln zł.

Wykonawcy i inwestor
Generalnym wykonawcą przeprawy było konsorcjum firm: Strabag Sp. z o.o., Strabag AG. Prace rozpoczęto w listopadzie 2010 r. Zakończono na początku grudniu 2013 r. Inwestorem był Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, działający w imieniu Gminy Miasta Torunia.

W SKRÓCIE:
Parametry techniczne inwestycji:

• Długość trasy – 4100 m, • Drogi serwisowe obsługujące tereny w otoczeniu – 2000 m, • Klasa drogi – G 2/2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu), • Węzły i skrzyżowania: węzeł trzypoziomowy na pl. Daszyńskiego oraz skrzyżowania z ulicami: Łódzką, Rypińską i Lipnowską, • Inwestycja obejmuje budowę i przebudowę 11 ulic o łącznej długości 11 km

Obiekty inżynierskie:

• tunel w ciągu ulicy Wschodniej pod placem Daszyńskiego 120 m, • estakada Żółkiewskiego 300 m, • estakada na terenie zalewowym - prawobrzeżna 600 m, • most dł. 540 m (dwa przęsła łukowe po 270 m każde), konstrukcja stalowa, jedna podpora na wyspie centralnej w nurcie rzeki, • estakada na terenie zalewowym - lewobrzeżna 830 m, • przejście podziemne pod trasą w ciągu ulicy Rypińskiej z ciągiem pieszo-rowerowym, • wiadukt nad koleją o rozpiętości 110 m.

Most w Toruniu

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.