Most dla Torunia
Herb ToruńAnimacje nowego mostubanerRok 2012 na budowie mostu Łuki połączą brzegi Wisły
Tapety na pulpit
Tapety na pulpit - różne rozdzielczości ekranu
Tapety na pulpit
723849
(liczba odwiedzin rejestrowana
od lutego 2010 r.)

Stopień zaawansowania prac

 Plac budowy w kadrze - zobacz więcej...

 


09.12.2013 r. most w Toruniu został oddany do użytkowania dla kierowców, rowerzystów i pieszych.Do otwarcia toruńskiego mostu pozostało 17 dni. Na budowie trwają prace wykończeniowe i porządkowe. (22.11.2013 r.) 


Po obu stronach Wisły montowane są wiaty autobusowe. Na Szosie Lubickiej  instalowane są ostatnie ekrany akustyczne i elementy małej architektury. Trwają nasadzenia, malowane jest oznakowanie poziome i montowane są znaki. Na samym moście trwają prace związane z montażem iluminacji. W sumie na całym obiekcie, liczącym 540 metrów długości, zabłyśnie 140 punktów świetlnych, koloru białego.  Ich uruchomienie  poprzedzą testy , które mają na celu sprawdzenie źródeł światła i opraw oświetleniowych. Most to nie jedyny obiekt inżynierski, jaki będzie miał iluminację. Pojawi się ona także na estakadzie Żółkiewskiego, która od wczoraj nosi imię mgr inż. Marka Sudaka.
Dwanaście ciężarówek wypełnionych kruszywem, każda z nich będzie ważyła około 33 ton, najpierw będą stały potem przejadą z niewielką prędkością-tak najkrócej można opisać testy, jakim zostanie poddana nowa przeprawa mostowa w Toruniu.(07.11.2013 r.)

Próba obciążeniowa rozpocznie się w piątek (8.11) i potrwa do najbliższej niedzieli. Będą badane przemieszczenia i naprężenia w łuku, pomoście i wieszakach. W sumie będzie 220 punktów pomiarowych, a same badania będą prowadzone w 28 schematach. Przez pierwsze dwa dni będzie przeprowadzana tzw. próba statyczna. Ciężarówki zostaną ustawione w kilku, określonych z dokładnością do 10 cm, punktach na moście. Staną m.in. pośrodku obu przęseł łukowych.

Po ustawieniu obciążenia rozpoczną się pomiary, które będzie prowadził zespół z Politechniki Gdańskiej. Do tych celów użyje m.in. czujników, aparatury i urządzeń geodezyjnych, które mierzą z dokładnością do 0,01 mm.

Ostatniego dnia testów, czyli w niedzielę rozpocznie się próba dynamiczna. Wówczas pojazdy będą przejeżdżać po moście z prędkością 10,20,30,50 km/h. W sumie będzie 18 takich przejazdów. W czasie tej próby ciężarówki przejadą m.in. przez sztuczną przeszkodę. Będzie to próg o wysokości 10 cm. Przetestują także, jak zachowa się konstrukcja podczas gwałtownego hamowania .

Na szczegółowe wyniki pomiarów trzeba będzie poczekać około dwóch tygodni. Warto dodać, że próby obciążeniowe to ostatnie testy przed uzyskaniem stosownych zezwoleń i dopuszczeniem obiektu do ruchu.
Montaż barier, ustawianie znaków, ekranów akustycznych, układanie ostatniego asfaltu, próby obciążeniowe- tak w skrócie można opisać to, co dzieje się na placu budowy mostu drogowego w Toruniu. (25.10.2013 r.)


Na placu Daszyńskiego montowane są ekrany akustyczne i bariery ochronne. W najbliższych dniach zostanie wykonane oznakowanie poziome i pionowe. Gotowe jest już połączenie tunelu z ulicą Wschodnią. W samym tunelu układany jest asfalt lany. Roboty wykończeniowe są prowadzone na kapach chodnikowych. W tym rejonie wykonywane jest również połączenie między tunelem a estakadą prawobrzeżną. Roboty te powinny zakończyć się w najbliższych dniach. Roboty są bardzo zaawansowane na estakadzie prawobrzeżnej. Asfalt został już ułożony na większej części. Po jednej stronie zostały zamontowane barierki, po drugiej zostaną zamontowane, gdy już na całości zostanie ułożony asfalt.

W 100 procentach jest gotowa nawierzchnia na moście. W tej chwili jest on przykryty kruszywem, aby się nie zniszczył przy okazji innych robót. Zniknie ono po ukończeniu robót wykończeniowych. Wówczas pojawi się oznakowanie poziome. Na lewym brzegu gotowe są wszystkie obiekty inżynierskie: wiadukt nad koleją, który liczy 110 metrów długości i ponad 9 metrów szerokości i przejście podziemne, z którego będą mogli korzystać zarówno piesi jak i rowerzyści. Obiekt ten ma 28 metrów długości i 4,5 metra szerokości. Próbom obciążeniowym jest poddawana licząca 830 metrów estakada lewobrzeżna.

- - -

Leją asfalt na moście (08.10.2013 r.)

Na budowę przewożony jest asfalt lany w 11 termosach z wytwórni w Grębocinie, ma 220 st. C.
Asfalt jest układany na całej szerokości jezdni obiektu mostowego. Do jego układania używany jest specjalistyczny sprzęt, sprowadzony przez firmę Strabag z Niemiec. Asfalt jest ukladany  bezszwowo, czyli bez łączeń technologicznych na styku wykonanych odcinków.

Zanim asfalt jest wylany, wykonana wcześniej izolacja betonowej płyty jest czyszczona i pokrywana specjalnym klejem. Na to są dopiero wylewane dwie warstwy asfaltu: wiążąca (5 cm) i ścieralna(4 cm). Pierwsza z nich pod wpływem wysokiej temperatury wchodzi w reakcje chemiczną z klejem i łączy się z izolacją płyty, stanowiąc dodatkowe zabezpieczenie konstrukcji przed korozją.  Rozwiązanie zastosowane na moście wytrzyma przynajmniej 20 lat. Asfalt lany będzie na wszystkich obiektach.
Prace po obu stronach Wisły  (27.09.2013 r.)

Montaż dylatacji, osadzenie płyty pomostu na łożyskach, zakończenie prac spawalniczych, roboty drogowe tak w skrócie można zrelacjonować to, co dzieje się na budowie mostu drogowego w Toruniu. Roboty realizowane są na lewym i prawym brzegu Wisły.
W tunelu , który powstał w ciągu ulicy Wschodniej pod placem Daszyńskiego drogowcy wykonują nawierzchnię na kapach chodnikowych i układają izolację MMA na jezdniach. Równolegle są montowane bariery energochłonne.
Na estakadzie prawobrzeżnej, czyli tej która biegnie na terenie zalewowym (Winnica) zakończył się montaż barier i rozpoczęło się układanie asfaltu lanego. Na razie układana jest pierwsza warstwa tzw. warstwa wiążąca. Warto przypomnieć, że ten rodzaj nawierzchni zostanie zastosowany na wszystkich obiektach inżynierskich (estakady, tunel, wiadukt). Pierwszy obiekt trasy mostowej, na którym wylano ten rodzaj asfaltu to estakada Żółkiewskiego.
Z kolei na placu Daszyńskiego cały czas trwają roboty drogowe i branżowe. Wykonawca ustawił sygnalizację świetlną. Na wysokości zakładów Pacific jest już prawie gotowa zatoka autobusowa i chodnik. Natomiast na ul. Wschodniej i Szosie Lubickiej po stronie południowej budowane są ekrany i ścieżka rowerowa. Oprócz prac drogowych cały czas montowane są urządzenia, które mają zapewnić bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom tj. pieszym, rowerzystom i kierowcom. Są to różnego rodzaju bariery.
Na samym moście zostały zakończone główne roboty spawalnicze.
Na lewym brzegu na estakadzie układana jest żywica na kapach, montowane są bariery i balustrady. Zakończono prace związane z odwodnieniem. Wykańczane są cokoły. Na wiadukcie kolejowym trwają roboty porządkowe. Obiekt jest już praktycznie gotowy. W przejściu podziemnym w ciągu ul. Rypińskiej układany jest chodnik i kable oświetleniowe. Roboty drogowe są realizowane na Rudackiej, gdzie układany jest chodnik. Z kolei na ul. Kmicica tereny zielone są obsiewane trawą.

- - -


Betonowanie kap chodnikowych (16-19.09.2013 r.)

 Na estakadzie prawobrzeżnej trwa betonowanie kap chodnikowych w pasie rozdziału. Wykonawca betonuje równiez kotwy, na których po wylaniu asfaltu zostana zamontowane bariery energochlonne. Budowniczowie montowali dylatacje między estakadą prawobrzeżną a obiektem mostowym. Na estakadzie przygotowywana jest nawierzchnia do wylania asfaltu.


- - -

Uruchomienie estakady Żółkiewskiego dało możliwość dokończenia pozostałych robót na placu Daszyńskiego. (06.09.2013 r.) 


Niebawem będą prowadzone roboty przy komorze wodociągowej. Na ul. Żółkiewskiego i Szosie Lubickiej po stronie północnej została ułożona ostatnia warstwa asfaltu, tzw. warstwa ścieralna. Budowlańcy będą ustawiać sygnalizację świetlną, budować zatokę autobusową i chodnik przy fabryce płatków. Z kolei na ul. Wschodniej i Szosie Lubickiej rozpoczął się montaż ekranów. Są one ustawiane po stronie południowej.

- - -

Prace są prowadzone również w tunelu. W obiekcie liczącym 300 metrów długości i 19 metrów szerokości wykonywane są kapy chodnikowe. Wykonawca przygotowuje się do wykonania izolacji, na którą zostanie ułożony asfalt lany. Równolegle trwają roboty związane z montażem barier energochłonnych.

Na moście zostały wykonane zabezpieczenia antykorozyjne betonów i stali (łuki i pomosty). Wykonywana jest izolacja, układane są krawężniki i kapy chodnikowe. Dla bezpieczeństwa pieszych i zmotoryzowanych są montowane bariery i balustrady.

Na lewobrzeżnej estakadzie, na kapach chodnikowych układana jest żywica i asfalt lany. Montowane są bariery i balustrady. Z kolei na wiadukcie kolejowym (ul. Otłoczyńska) wykonawca umacnia skarpę. Na całym obiekcie, który ma 110 metrów długości i ponad 9 metrów szerokości prowadzone są roboty wykończeniowe. Równolegle na ul. Rudackiej pracują brukarze, którzy układają chodnik. Z kolei przy ul. Rypińskiej jest wykonywany nasyp pod ciąg pieszo-rowerowy
30.08.2013 r. dopuszczono do ruchu jeden z pierszych oddanych do ruchu obiektów inżynierskich (30.08.2013 r.)

 W dniu 30.08.2013 r. w godzinach wieczornych oddano do publicznego użytkowania estakadę Żółkiewskiego. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie tego obiektu zostala wydana 21.08.2013 r. Estakadę oddano do ruchu w ramach kolejnych zmian w tymczasowej organizacji ruchu wprowadzonej na placu Dszyńskiego w związku z prowadzonymi robotami bitumicznymi i wykończeniowymi.

- - -


Na budowie mostu drogowego w Toruniu prowadzone są prace równolegle po obu stronach przeprawy. Wykonawca realizuje roboty główne i wykończeniowe. (28.08.2013 r.)

Budowniczowie stawiają ekrany akustyczne i bariery energochłonne. Wykonują drenaże, spawają pomosty i przygotowują się do wylewania asfaltu na kolejnych odcinkach budowanej trasy. Na prawobrzeżu od ul. Wschodniej prowadzone są prace związane z szalowaniem i betonowaniem fundamentów pod ekrany akustyczne. Po południowej stronie jezdni ul. Szosy Lubickiej, drogowcy wykonują ciąg pieszo-rowerowy. Plantują i humusują teren w okolicach estakady Żółkiewskiego. Ponadto wykonawca montuje bariery energochłonne i wykonuje oznakowanie pionowe i poziome.

Roboty postępują również na lewobrzeżu. Po drugiej stronie Wisły, przy rondzie na ul. Łódzkiej i ul. Rudackiej wykonawca buduje chodniki i fundamenty pod bramownice. Na ostatnim odcinku ul. Lipnowskiej trwają roboty kanalizacyjne, a w obrębie ul. Łódzkiej budowniczowie montują bariery energochłonne. Na wybudowanym wiadukcie kolejowym wykonawca przeprowadził próby obciążeniowe, które podobnie jak na estakadzie Żółkiewskiego, zakończyły się pozytywnie.  W przejściu podziemnym w ciągu ul. Rypińskiej trwają prace wykończeniowe. Robotnicy plantują skarpę i układają drenaż. Na lewobrzeżnej estakadzie układane są kapy chodnikowe i izolacja przeciwwodna. Trwają prace związane z montażem barier i balustrad.
Na głównym obiekcie inżynierskim, jakim jest most zostały podniesione wszystkie sekcje pomostu i trwa spawanie styków. Jednocześnie wykonywane jest zabezpieczenie antykorozyjne styków montażowych. Drogowcy układają krawężniki i izolację przeciwwodną.

- - -


Rozpoczęto próby obiciążeniowe na estakadzie Żółkiewskiego (13.08.2013 r.)

Sześć ciężarówek, 210 ton, obciążenie statyczne i dynamiczne –tak wygląda próba obciążeniowa estakady Żółkiewskiego. Estakada Żółkiewskiego nad placem Daszyńskiego liczy 300 metrów długości i ponad 10 metrów szerokości. Została zbudowana na 6 przęsłach, których rozpiętość wynosi od 34 do 80 metrów. Ma zapewnić bezkolizyjny przejazd nad placem Daszyńskiego.
Próbne obciążenie obiektu potrwa dwa dni.  Próby są prowadzone pomiędzy podporami P4-P7 (bliżej osiedla Rubinkowo) i pomiędzy podporami P1-P4 (bliżej ZDZ). Na obiekt wjedzie 6 ciężarówek, dwie z nich o masie całkowitej 34 tony, natomiast 4 o masie  35,5 ton.

Próby obciążeniowe na estakadzie mają charakter statyczny i dynamiczny. Po zakończeniu zbierania danych z obciążenia statycznego, nastąpi obciążenie dynamiczne obiektu, polegające na przejeździe przez obiekt ciężarówek z prędkościami: 10, 30 i 50 km/h . 

Celem badań jest ocena poprawności pracy konstrukcji i zgodności z założeniami projektowymi. Są to ostatnie testy przed uzyskaniem stosownych zezwoleń i dopuszczeniem obiektu do ruchu. Na zlecenie firmy Strabag prowadzi je zespół naukowców z politechniki wrocławskiej.  


- - -

Płyty pomostu już zamontowane (09.08.2013 r.)

Podwieszono ostatni z 19 elementów, tzw. płyt pomostu. Konstrukcja 540 m mostu zawieszonego około 40 metrów nad lustrem wody i złożonego z 9 tysięcy ton stali połączyło oba brzegi rzeki. 

Zamontowano ostatni element pomostu północnego na nowym moście. (18.07.2013 r.)

Podwieszanie płyt odbywało się przy użyciu lin i siłowników hydraulicznych. Jeden taki element waży ok. 220 ton. Płyty pomostu powstawały w wytwórni w Płocku i drogą wodną były transportowane na plac budowy. Ze względu na ograniczoną szerokość śluzy na stopniu wodnym we Włocławku dostarczane elementy miały 10 metrów długości. Na budowie były one scalane we fragmenty liczące 30 metrów długości i 24 metry szerokości.

Docelowo na całym obiekcie mostowym zostanie zamontowanych 19 płyt pomostów w tym 3 brzegowe i 16 nurtowych. Podwieszenie płyt na drugim przęśle wykonawca planuje zakończyć w sierpniu. Wtedy będzie można przejść po moście na drugi brzeg. W kolejnym etapie będzie wykonywana izolacja, krawężniki, gzymsy, bariery. Zostaną również zamontowane urządzenia dylatacyjne i zostanie ułożony asfalt lany.
- - -
Ma 2200C, na miejsce budowy przewożony jest w specjalnych termosach -mowa o asfalcie lanym, który jest układany na budowie mostu drogowego w Toruniu, na estakadzie Żółkiewskiego. (16.07.2013 r.)

Na wykonaną wcześniej izolację obiektu - estakada Żółkiewskiego, firma Strabag ułożyła dwie warstwy asfaltu: warstwę wiążącą (5 cm ) i warstwę ścieralną (4 cm). Asfalt był układany, na całej szerokości jezdni z prędkością około 1 m na minutę. Na całej estakadzie wykonawca wyleje około 5 tysięcy m2asfaltu lanego.

Do układania asfaltu używany jest specjalistyczny sprzęt, sprowadzony przez firmę Strabag z Niemiec. Pozwala to na ułożenie asfaltu lanego bezszwowo, czyli bez łączeń technologicznych na styku wykonanych odcinków. Minimalizuje to zagrożenie powstawania nieszczelności w nawierzchni.

Całe przedsięwzięcie układania asfaltu jest nadzorowane przez konsultantów ze Szwajcarii i Niemiec, którzy posiadają 70 letnie doświadczenie w jego układaniu.

Warto wiedzieć:

Estakada Żółkiewskiego jest jednym z obiektów inżynierskich, jaki powstanie w ramach realizacji zadania „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi”. Budowa estakady zapewni bezkolizyjny przejazd przez plac Daszyńskiego.
Jej długość wynosi 300 metrów, szerokość 10,2 m. Posiada 6 przęseł, których rozpiętość wynosi od 34 do 80 metrów.
Asfalt lany będzie ułożony na wszystkich obiektach inżynierskich, które powstały na trasie mostowej. W sumie 38524 m2.

- - -zobacz film: http://www.youtube.com/watch?v=9NXNj5Ly7Gw&feature=youtu.be


Ponad 300 osób i około 200 maszyn można zobaczyć na budowie mostu drogowego w Toruniu. Prace są realizowane po obu stronach Wisły. (03.07.2013 r.)


 Wykonawca podwiesza i montuje płyty pomostu. Elementy powstają w wytwórni w Płocku i drogą wodną są transportowane na plac budowy. Ze względu na ograniczoną szerokość śluzy na stopniu wodnym we Włocławku dostarczane elementy mają 10 metrów długości. Na budowie są one scalane we fragmenty liczące 30 metrów długości. Jeden taki element waży 220 ton. Na całym obiekcie zostanie zamontowanych 19 płyt pomostów w tym 3 brzegowe i 16 nurtowych Do podwieszenia zostało nam 8 takich elementów.Ten etap prac planuje zakończyć w sierpniu.

Na estakadach prawostronnych roboty są realizowane na odcinku 600 metrów. Drogowcy  betonują  kapy chodnikowe i wykonują  izolację z żywicy  poliuretanowej.

Z kolei na placu Daszyńskiego trwają roboty drogowe i branżowe. Budowane są łącznice wjazdowe i zjazdowe na most i z mostu przy zakładach Pacific. Montowane jest oświetlenie i oznakowanie pionowe. Na ul. Wschodniej  budowane są ekrany akustyczne, chodniki i zjazdy

Z kolei na Szosie Lubickiej, po stronie południowej, wykonywana jest konstrukcja jezdni.

Roboty postępują również na lewobrzeżu. Na estakadzie lewobrzeżnej betonowane są  kapy chodnikowe , wykonywana jest izolacja z żywicy  poliuretanowej i wykonywana jest antykorozja betonu. Na ulicach: Rudackiej, Rypińskiej, Otłoczyńskiej, Kmicica, Lipnowskiej a także na trasie głównej przy dojazdach do obiektów inżynierskich trwają roboty wykończeniowe.

- - -

Układają asfalt, montują płyty pomostu i bariero poręcze tak można opisać, to co obecnie dzieje się na budowie toruńskiej przeprawy. (27.06.2013 r.)

Na estakadzie Żółkiewskiego wykonano już najazdy. Cały czas montowane są bariero poręcze, które mają za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Roboty są realizowane również w tunelu i w ciągu murów oporowych. Docelowo w obiekcie liczącym 300 metrów długości, 19 metrów szerokości i prawie 5 metrów wysokości znajdą się dwie jezdnie po dwa pasy ruchu.
Na estakadach prawobrzeżnych roboty są realizowane na odcinku 600 metrów. Drogowcy betonują kapy chodnikowe i wykonują izolację z żywicy poliuretanowej.

Z kolei na placu Daszyńskiego trwają roboty drogowe i branżowe. Budowane są łącznice wjazdowe i zjazdowe na most i z mostu przy zakładach Pacific. Montowane jest oświetlenie i oznakowanie pionowe. Na ul. Wschodniej budowane są ekrany akustyczne, chodniki i zjazdy. Z kolei na Szosie Lubickiej, po stronie południowej, wykonywana jest konstrukcja jezdni.
Na moście montowane są pomosty ustroju nośnego. Elementy powstają w wytwórni w Płocku i drogą wodną są transportowane na plac budowy. Ze względu na ograniczoną szerokość śluzy na stopniu wodnym we Włocławku dostarczane elementy mają 10 metrów długości. Na budowie są one scalane we fragmenty liczące 30 metrów długości. Podwieszane są przy użyciu lin i siłowników hydraulicznych. W sumie zostanie zamontowanych 19 pomostów, z czego 3 przy podporach, a 8 między podporami. Do tej pory wykonawca zamontował ich 8.

Roboty postępują również na lewobrzeżu. Na estakadzie lewobrzeżnej betonowane są kapy chodnikowe , wykonywana jest izolacja z żywicy poliuretanowej i wykonywana jest antykorozja betonu. Na ulicach: Rudackiej, Rypińskiej, Otłoczyńskiej, Kmicica, Lipnowskiej a także na trasie głównej przy dojazdach do obiektów inżynierskich trwają roboty wykończeniowe.

- - -

Spawają, mocują wieszaki, testują asfalt, budują chodniki i oświetlenie tak w kilku słowach można podsumować to, co dzieje się na budowie toruńskiego mostu.(07.06.2013 r.)


Roboty są prowadzone na prawym i lewym brzegu.-Do końca czerwca potrwa scalanie łuków z wezgłowiami. Spawaniem zajmuje się 40 osób, pracują na dwie zmiany. Na łuku południowym wykonano zabiegi technologiczne polegające na dowieszeniu do konstrukcji łuku elementów ważących około 60 ton.  Na łuku północnym montowane są płyty pomostów, które docierają droga wodną z wytwórni stali w Płocku. 

Na estakadzie Żółkiewskiego, od strony ZDZ, została ułożona warstwa wiążąca. Natomiast od strony Winnicy wykonana została podbudowa z kruszywa i ustawiono krawężniki. W czerwcu na obiekcie planowane jest układanie asfaltu lanego. Ten rodzaj nawierzchni zostanie zastosowany na wszystkich obiektach inżynierskich (estakady, tunel, wiadukt). Z tego tytułu ułożono tzw. odcinek doświadczalny. Obecnie jest on oceniany pod kątem zgodności rzeczywistego wykonania z przyjętymi założeniami teoretycznymi w dokumentacji technologicznej.

Na placu Daszyńskiego trwają roboty drogowe, montowane jest oświetlenie uliczne. Na ul. Wschodniej budowane są chodniki i zjazdy do posesji. Gotowa jest już nakładka bitumiczna na południowej jezdni ul. Żółkiewskiego (przy stacji benzynowej). Po stronie południowej Szosy Lubickiej (na wysokości zaplecza budowy) wykonywana jest konstrukcja jezdni.

Na estakadzie lewobrzeżnej trwa betonowanie. Wykonywana jest izolacja przeciwwodna na płycie estakady, układane są krawężniki i wykonywane są kapy gzymsowe. Dodatkowo prowadzone są roboty związane z antykorozją betonu na filarach estakady.

Na lewej stronie realizowane są również roboty drogowe. Na ul. Lipnowskiej na odcinku ok. 100 m (przy firmie Pack-Druk) wykonywana jest konstrukcja drogi. Z kolei na ul. Rudackiej wykonywane są warstwy bitumiczne nowej drogi.

- - -


Aktualne roboty prowadzone na budowie w miesiącach:  kwiecień - maj (23.05.2013 r.).

plac Daszyńskiego  – Obiekty mostowe

 1. Estakada Żółkiewskiego - wykonano izolację przeciwwodną na murach oporowych estakady Żółkiewskiego (najazd od strony ZDZ) oraz zasypki pomiędzy murami. Po przeciwległej stronie estakady (zjazd przy ulicy Winnica) wykonano  gzymsy na murach oporowych  oraz układano krawężniki. Wykonano II etap sprężania (podwieszenia) estakady i zabezpieczenie antykorozyjne styków montażowych konstrukcji stalowej. 
 2. Tunele -  wykonano szlifowanie powierzchni betonowych tzw. antykorozja betonu.  
 3. Estakady dojazdowe – wykonywano szalowanie,  zbrojenie i betonowanie płyty nośnej lewej jezdni Estakady  E1, E2, ŁL

plac Daszyńskiego – Roboty drogowe i branże

 1. ul. Wschodnia  i łącznice ul. Wschodniej – wykonano podbudowę i warstwy  bitumiczne.
 2. ul. Żółkiewskiego - wykonano najazd na estakadę Żółkiewskiego (przy ZDZ)
 3. Wykonywanie konstrukcji drogi – ul. Szosa Lubicka strona południowa (przy Zapleczu promocyjnym).
 4. Wykonywano chodniki i ścieżkę rowerową w obrębie pl. Daszyńskiego.
 5. Budowano  kanalizację deszczową  przy zakładach Pacific.
 6. Kontynuowano  prace związane z budową ekranów akustycznych.
 7. Wykonywano konstrukcję  drogi – ul. Szosa Lubicka strona południowa (przy Zapleczu promocyjnym).

MOST

 1. Przeprowadzono  ostatnią  fazę montażu łuku północnego na podporach (klamrowanie i spawanie). Montowano wieszaki za pomocą których będzie przymocowana płyta nośna mostu.
 2. Przeprowadzono operację montażu łuku południowego.

Estakady lewo i prawobrzeżne.

 1. Wykonywano  szalowanie zbrojenie i betonowanie płyty nośnej lewej jezdni Estakady E1, E2, E3, E4.

Roboty drogowe lewa strona

 1. Wykonano warstwy  masy bitumicznej na rondzie Łódzka, oraz na odcinku ciągu głównego od Ronda do wiaduktu kolejowego.
 2. ul. Rudacka – wykonano odwodnienie, podbudowę oraz pierwsze warstwy bitumiczne
 3. ul. Otłoczyńska- budowa ścieżki rowerowej i chodników.
 4. ul. Rypińska, przygotowano podłożę pod budowę chodników w ciągu Rypińskiej i przy dojściach do przejścia podziemnego PP5.
 5. Montowano słupy i oprawy oświetleniowe.
W niedzielę, 19 maja 2013 r. o godz. 4.30, rozpoczął się montaż drugiego. (20.05.2013 r.)

Pomyślnie przebiega operacja montażu drugie łuku na budowie nowe..go mostu drogowego w Toruniu. Stalowy gigant dopłynął już na miejsce. Teraz będzie osadzany na wezgłowiach.      

Rozpoczęcie operacji transportu łuku było poprzedzone szczegółową analizą pogody. Najważniejszym elementem był kierunek i siła wiatru oraz prędkość nurtu rzeki. Trzeba było mieć także pewność, że pogoda nie zmieni się w ciągu najbliższych 20 godzin. Gdy warunki te zostały osiągnięte, ruszył transport stalowego, ważącego 2,7 tysiąca ton giganta.

Droga, jaką musiał przebyć drugi łuk, była dwukrotnie dłuższa w porównaniu do tej, którą pokonał pierwszy, gdyż przędło umieszczono między podporami znajdującymi się na wyspie centralnej i na lewym brzegu. Ponadto nurt Wisły po południowej stronie jest znacznie wyższy niż wzdłuż północnego brzegu.

Północny łuk miał do pokonania drogą wodną 800 metrów długości przy nurcie zbliżającym się do 3 m/s. Najtrudniejszy moment operacji miał miejsce mniej więcej na środku rzeki, na wysokości wyspy centralnej, gdzie wykonano manewr skrętu barek podtrzymujących łuk. W tym miejscu następuje zmiana kierunku ruchu wody, a jej prąd jest największy. Operacja zakończyła się pomyślnie i to przed czasem. Barki zacumowano przed podporami i ustawiono łuk w linii mostu.

Dziś i jutro, w poniedziałek i wtorek, ciąg dalszy inżynieryjnego majstersztyku: podniesienie łuku na wysokość jednego metra powyżej wezgłowi podpór, a następnie opuszczenie na wezgłowia i osadzenie. Podniesienie jest konieczne, ponieważ cała operacja transportu odbywała się w tzw. niskiej pozycji. 

Przygotowania do montażu łuków trwały niemal rok. Nad techniczną stroną przedsięwzięcia czuwała holenderska firma ALE specjalizująca się w montażu platform morskich, których tonaż sięga nawet 100 tysięcy ton.  Sprzęt pływający i wieże montażowe wykorzystywane w Toruniu pochodzą z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Holandii. Część z nich przypłynęła do nas w górę rzeki pontonami, które obecnie są stacjonują na  toruńskiej budowie.

zobacz zdjęcia: http://www.most.torun.pl/index.php?site=1&m=gal_most

Na prawym brzegu budowy mostu nieprzerwanie prowadzone są prace budowlane. (09.05.2013 r.) 


Drogowcy rozebrali część starej nawierzchni na ul. Wschodniej. Równolegle trwają prace związane z przygotowaniem podłoża pod nowe warstwy bitumiczne. Z kolei na łącznicach ul. Wschodniej ułożono już pierwsze warstwy asfaltu, a na ul. Żółkiewskiego (przy ZDZ) budowany jest najazd na estakadę. W obrębie placu Daszyńskiego powstają chodniki i ścieżki rowerowe. Na ukończeniu są także roboty kanalizacyjne prowadzone na wysokości zakładów Pacific.
W szybkim tempie postępują prace na Estakadzie Żółkiewskiego. Zakończono już drugi z trzech etapów naciągania lin wantowych, do których będzie doczepiona płyta pomostu. Trzeci etap będzie realizowany tuż przed wykonaniem prób obciążeniowych obiektu. Obecnie trwa zabezpieczanie styków montażowych obiektu przed korozją. Z kolei na zjeździe z estakady, przy ul. Winnica wykonywana jest izolacja przeciwwodna i tzw. płyta przejściowa, która połączy estakadę z drogą najazdową.

 W tunelu wykonywane jest antykorozyjne zabezpieczenie betonu. Położona tam specjalna powłoka ma zabezpieczyć obiekt przed działaniem czynników zewnętrznych.

Na lewym brzegu ruszyła przebudowa kolejnego odcinka ulicy Lipnowskiej. W pierwszej kolejności wykonany zostanie ok. 100-metrowy odcinek rozpoczynający się od wjazdu w ulicę Dwernickiego. Obecnie prowadzona jest tam rozbiórka nawierzchni.

W połowie maja planowane jest rozpoczęcie prac na dojazdach do ronda w ciągu ul. Łódzkiej. Będzie się to wiązało z koniecznością zamknięcia jednego pasa drogi - ruch będzie odbywał się wahadłowo i sterowany będzie przez tymczasową sygnalizację świetlną oraz sygnalistów. W miarę zaawansowania prac będą wprowadzane dalsze zmiany w organizacji ruchu. Przebudowa potrwa do końca czerwca 2013 r.Prowadzone są także roboty w ciągu ulicy Rudackiej. Zakończono przebudowę kanalizacji deszczowej co pozwoli na położenie kolejnych warstw podbudowy drogi. Prace te powinny się zakończyć w drugiej połowie maja, wtedy też zostanie zlikwidowany obowiązujący tam objazd.

 Wzdłuż ulicy Otłoczyńskiej oraz w nowym śladzie ulicy Kmicica - wzdłuż trasy głównej - wykonywane są chodniki i ścieżki rowerowe. Droga rowerowa budowana jest na nasypie, wzdłuż ulicy Rypińskiej, do przejścia podziemnego. W najbliższym czasie nastąpi montaż opraw oświetleniowych na postawionych wcześniej słupach - zarówno wzdłuż trasy głównej jak i ulic dojazdowych i lokalnych.

Na estakadach lewobrzeżnych kontynuowane jest szalowanie i betonowanie płyty jezdnej. Z kolei na wiadukcie nad trasą kolejową wykonywane są powłoki antykorozyjne podpór betonowych.


- - -

Drugi łuk (20.04.2013 r.)

Na budowie toruńskiego mostu, w dniu 20.04 2013 r. od godziny 8.00 rozpoczęto  operację podnoszenia i scalania drugiego łuku. Całe przedsięwzięcie realizowano na placu montażowym, który jest zlokalizowany na prawym brzegu Wisły. Na terenie, który ma około 270mx150 metrów stanęła prawie 50-metrowa wieża montażowa. To na nią ważące ponad 2 tysiące ton, dwie uprzednio scalone części łuku, są wciągane i przygotowywane do połączenia. Konstrukcja podnoszona jest z prędkością 6 m na godzinę. Wymaga to dużej precyzji i dokładności.  Trzeba sprawdzać stan konstrukcji i naprężenie lin. Łuki zostaną wciągnięte na wysokość ponad 30 metrów. Po wciągnięciu Łuków na wysokość około 30 metrów, łukami zajmą się spawacze.

 

Montują, układają, podwieszają tak najkrócej można określić to co dzieje się na budowie toruńskiego mostu.(19.04.2013 r.)   Prace są prowadzone zarówno na placu Daszyńskiego, na moście, estakadach lewo i prawobrzeżnych. Z robotami ruszyli również drogowcy. Można ich spotkać zarówno na lewym jak i prawym brzegu. W tej chwili na budowie pracuje około 400 osób.

Na murach oporowych estakady Żółkiewskiego (od strony ZDZ) wykonywana jest izolacja. Po przeciwległej stronie estakady Żółkiewskiego (zjazd z estakady przy ul. Winnica) budowniczowie wykonują gzymsy na murach oporowych. Za nami I faza podwieszania estakady, co pozwoliło na  rozpoczęcie  montażu krawężników. Na ul. Wschodniej drogowcy przygotowują się do układania nawierzchni, z kolei na ul. Żółkiewskiego trwa odtworzenie nawierzchni po zakończonych robotach wodno-kanalizacyjnych.

 

Po stronie południowej Szosy Lubickiej (po tej stronie gdzie znajduje się zaplecze budowy) wykonywana jest konstrukcja drogi. Prace postępują również w obrębie placu Daszyńskiego. Budowane tu są chodniki i ścieżki rowerowe. Przy Zakładach Pacific trwają ostatnie roboty związane z przebudową i budową kanalizacji deszczowej.Na samym moście trwa ostatnia faza montażu łuku północnego na podporach. Montowane są również wieszaki za pomocą których będzie przymocowana płyta nośna mostu. W sumie na toruńskim moście zostaną zamontowane 92 rurowe wieszaki.Są one wykonane ze stali konstrukcyjnej. Montowane są co 10 metrów, na każdym przęśle zostanie zamontowanych po 46 wieszaków. Montaż odbywa się po obu stronach każdego przęsła. Wieszaki nie są jednakowej długości. Najkrótszy z nich ma 2,8 metra, a najdłuższy mierzy 38,5 metra. Na placu do scalania trwają prace przygotowawcze do połączenia dwóch połówek łuku. Na lewym brzegu zarówno na rondzie przy ul. Łódzkiej jak i na odcinku od ronda do wiaduktu kolejowego układana jest nawierzchnia. Z kolei na ul. Lipnowskiej i łącznicach ulicy Lipnowskiej regulowane są wpusty deszczowe, co umożliwi układanie ostatniej warstwy masy asfaltowej. Na ul. Rudackiej budowany jest dren, a na ul. Otłoczyńskiej powstaje ścieżka rowerowa i chodniki. Przy dojściach do przejścia podziemnego i na ul. Rypińskiej drogowcy przygotowują podłoże pod budowę chodników.

- - -

  

   

 

Materace kamienne na moście (11.04.2013 r.)

Na obiektach inżynierskich nowej przeprawy trwają prace polegające na zbrojeniu i betonowaniu płyt nośnych.Równolegle są montowane wpusty kanalizacji deszczowej. Na placu Daszyńskiego, w rejonie zakładów „Pacific” budowane są komory kanalizacji deszczowej. Prowadzone są także działania przygotowawcze do robót drogowych -  m.in. rozbierana jest stara nawierzchnia i chodniki. Trwają też przygotowania do przepięcia  magistrali wodociągowej. Operację wykonawca zaplanował na koniec tego miesiąca.

Trwają także prace na wyspie centralnej, gdzie trwa  układanie materaców kamiennych. Mają one chronić centralną podporę mostu, zlokalizowaną w nurcie rzeki, przed bezpośrednim oddziaływaniem wody. Dodatkowo materace te stanowią zabezpieczenie przed rozmyciem  dna koryta rzeki. Ciekawostką może być fakt, że układanie i podnoszenie gotowych materacy wykonuje się z pokładu barek  przy użyciu specjalistycznego sprzętu i zaangażowaniu nurków. Po ich ułożeniu wokół wyspy, są one obsypywane równomiernie metrową,  warstwą kamieni o nieregularnych kształtach.

Na placu do scalania trwają przygotowania do montażu i transportu drugiego łuku. Najpierw jego dwie części zostaną przesunięte w miejsce, gdzie zostały wykonane baseny umożliwiające wpłynięcie pontonów. Potem stalowy olbrzym zostanie uniesiony na właściwą wysokość umożliwiającą wykonanie połączenia.  Kolejnym krokiem będzie transport wodny i osadzenie łuku o masie 2,7 tys. ton na wezgłowiach. Realizacja tego zadania planowana jest na początek maja b.r.

Trwają również prace na lewym brzegu. Obecnie przebudowywana jest ulica Rudacka. Na odcinku od Otłoczyńskiej do Kmicica ulica zyska zupełnie nowy charakter. Drogowcy wykonają podbudowę, ułożą nową nawierzchnię i kanalizację deszczową. Pętla autobusowa została przeniesiona w okolice skrzyżowania z ul. Kmicica, natomiast ruch kołowy odbywa się ul. Kmicica, Rypińską i Otłoczyńską.   

- - -

  

Transport i montaż łuku (28.03.2013 r.)

28.03.2013 r. rozpoczęto transport i montaż łuku na wezgłowiach mostu. Sam transport łuku pod podporę potrwa około 12 godzin, a później nastąpi podniesienie go na wieżach za pomocą mechanizmów hydraulicznych i opuszczenie na wezgłowia. W oczekiwaniu na odpowiednie warunki atmosferyczne i hydrotechniczne na pontonach zamontowano podpory montażowe, na których podczas transportu zostało podparte przęsło. Następnie pontony wpłynęły do basenu i łuk został zamontowany na odpowiednio przygotowanej konstrukcji nośnej. W kolejnym etapie pontony i podpory na których oparte zostało przęsło zostały usztywnione rozporą kratową. Ma to zapewnić stabilność podczas transportu. Potem konstrukcja zostanie połączona z docelowymi podporami mostu. Po osadzeniu na podporze pierwszego łuku,  około 1,5 tygodnia potrwa jego montaż i spawanie. Za około 30 dni ta sama operacja zostanie powtórzona dla drugiego łuku.

- - -

Mimo fali mrozów i śnieżycy, która przeszła w ostatnich dniach przez Toruń, praca na budowie mostu wre. Podpory brzegowe są już gotowe do montażu łuków.(18.03.2013 r.)

Kontynuowane były wszystkie roboty, możliwe do wykonania w ujemnych temperaturach. Po ustaniu silnych opadów śniegu robotnicy wrócili na prawobrzeżne estakady i montowali wanty do kolejnego pylonu. W nurcie rzeki trwało umacnianie sztucznej wyspy za pomocą betonu i nasypu z kamieni. To zapewni jej stabilność po zamontowaniu pierwszego stalowego łuku na podporach - brzegowej i rzecznej. By nie doszło do jakiegokolwiek przesunięcia konstrukcji, drugi łuk musi trafić na swoje miejsce najdalej w ciągu miesiąca po osadzeniu pierwszego. Nadzór nad operacją spławiania łuków będzie prowadził Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej - jego zgoda jest warunkiem rozpoczęcia kolejnych etapów transportu i montażu łuków. Dlatego całe przedsięwzięcie musi być bardzo dokładnie przygotowane, pogoda stabilna, a wszelkie możliwe problemy, jakie mogą wystąpić, wcześniej przewidziane. Inżynierowie Strabaga od wielu tygodni śledzą długoterminowe prognozy, przygotowując się do rozpoczęcia tej skomplikowanej operacji. Ma to niebawem nastąpić. Na placu budowy jest zgromadzony cały zapas stali potrzebnej do wykonania konstrukcji mostu.

  

Na budowie nowej przeprawy kontynuowane są roboty drogowe, roboty związane z  umacnianiem wyspy oraz prace mostowe na prawo i lewobrzeżnych estakadach mostu.(05.03.2013 r.)   Wykonawca nowego toruńskiego mostu w ostatnich dniach lutego wykonał wykopy pod nawierzchnię ulicy Szosa Lubicka.  W przejściu podziemnym w ciągu ulicy Rypińskiej, na którym trwa betonowanie gzymsów, do wykonania pozostało jeszcze oświetlenie i nawierzchnia przejścia. Budowniczowie wykonali stalowe ścianki szczelne ze środków pływających, które stanowią osłonę przed nurtem Wisły. Po zamontowaniu stalowej konstrukcji łuku, w następnej kolejności Wykonawca rozpocznie prace związane z wykonywaniem pomostu, zainstaluje oświetlenie, iluminację i oznakowanie. Obecnie na wiadukcie kolejowym trwa  piaskowanie podpór, zbrojenie płyt przejściowych oraz roboty związane z montażem odwodnienia obiektów. Na estakadach dojazdowych do nowego mostu trwa betonowanie płyty pomostowej. W następnej kolejności Wykonawca będzie wykonywał izolację, nawierzchnię jezdni i oznakowanie.

 

- - -

 

Na lewym brzegu Wisły, na terenach zalewowych (dawne ogródki działkowe) dobiegają końca prace nad żelbetową płytą pomostu jezdni prawej estakad (27.02.2013 r.)

To ostatni, po wykonanej uprzednio konstrukcji stalowej, element nośny estakady, która docelowo będzie mieć 833 m długości i 11,5 m szerokości. Aby całkowicie zakończyć roboty związane z betonowaniem tego elementu należy jeszcze wykonać prace na odcinku około 35 m.  W następnej kolejności rozpoczną się prace wykończeniowe polegające na wykonaniu izolacji, krawężników, nawierzchni, barier i balustrad, oświetlenia i odwodnienia. W tym samym czasie prace betoniarskie rozpoczną się na jezdni lewej estakady lewobrzeżnej. Roboty te to nie wszystko co dzieje się na zlokalizowanym na lewym brzegu placu budowy. Zakończono już praktycznie prace przy przejściu podziemnym, które będzie się znajdować w ciągu ul. Rypińskiej. Wykonano płytę denną, ściany oraz jego strop. Przy jego budowie zużyto około 43 ton stali zbrojeniowej i 459 m3 betonu konstrukcyjnego. Dobiegają również końca prace przy budowie wiaduktu kolejowego. Zaawansowanie prac na tym obiekcie osiągnęło 85%. Do tej pory wybudowano 8 podpór. Wykorzystano przy tym 140 ton stali zbrojeniowej i 1,6 tys. m3 betonu konstrukcyjnego. Ponadto wytworzono i zamontowano 390 ton konstrukcji stalowej.

  

- - -

  

Wykonawca nowej toruńskiej przeprawy zmagał się z zimową aurą.Wykorzystując każdy pogodny dzień, budowniczowie kontynuują prace drogowe i mostowe w obrębie inwestycji. (22.02.2013 r.)

Warunki pogodowe w ostatnim miesiącu były sporym utrudnieniem dla Wykonawcy nowego mostu, który z powodu dużych mrozów musiał wstrzymać prace drogowe. W oczekiwaniu na lepszą pogodę, skupiono się na robotach mostowych prowadzonych na prawo i lewobrzeżnych estakadach. Po zastosowaniu domieszek chemicznych do betonu oraz ścisłego przestrzegania procedur technologicznych, możliwe było betonowanie płyty nośnej estakad, ścian oraz stropu murów oporowych w ujemnych temperaturach. Wykonawca, gdy pozwalały mu warunki atmosferyczne, realizował prace z zakresu robót drogowych. Wykonano wykopy pod konstrukcje jezdni na ulicach Szosie Lubickiej i Żółkiewskiego. Na moście głównym montowano, szalowano i zbrojono izbicę, czyli konstrukcję zabezpieczającą filary mostu. Na estakadach i łącznicach prawobrzeżnych demontowano szalunki filara, montowano kolejne stalowe elementy konstrukcji, szalowano i zbrojono płytę ustroju nośnego konstrukcji nośnej. Na Estakadzie Żółkiewskiego zbrojono i deskowano ustrój nośny estakady.

- - -

  

5 tydzień nowego roku upłynął pracowicie dla Wykonawcy nowej toruńskiej przeprawy.(07.02.2013 r.)

Przy podporze nurtowej mostu zbrojono izbicę oraz montowano na niej bloki granitowe. Na placu do scalania trwało wbijanie odciągów łuków. Równolegle demontowano tymczasowy wjazd na wyspę.

Znaczna część prowadzona była na estakadach prawo i lewobrzeżnych oraz łącznicach. Po lewej stronie rzeki Wykonawca wykonywał prace z zakresu szalowania, zbrojenia i betonowania płyty ustroju nośnego kolejnych sekcji estakad oraz wyposażył płytę pomostu w kotwy, marki i prowadnice. Na Estakadzie Żółkiewskiego zazbrojono i zabetonowano kolejne odcinki płyty pomostowej.Na lewym brzegu Wisły Wykonywano pale pod ekrany akustyczne.

- - -

  

W ostatnich tygodniach wykonawca toruńskiej przeprawy prowadził roboty na estakadach i łącznicach mostu. (25.01.2013 r.) Prace na prawo i lewobrzeżnych estakadach odbywały się bez przerw mimo ujemnych temperatur.Na estakadach lewobrzeżnych prowadzono prace z zakresu szalowania, zbrojenia i betonowania kolejnych ustrojów obiektu. W ostatnim tygodniu Wykonawca zamontował także elementy płyty pomostu, czyli kotwy, marki i prowadnice. W obrębie estakad i łącznic prawobrzeżnych trwało betonowanie i szalowanie kolejnej ławy fundamentowej. Szalowano również ustrój nośny estakady. Ujemne temperatury jakie występowały w ostatnim czasie nie miały większego wpływu na ciągłość prac. Szczególnie intensywne prace  realizowano na Estakadzie Żółkiewskiego. Na jednym z pylonów estakady prowadzono roboty wykończeniowe. Demontowano podpory montażowe pod stalową konstrukcją pomostu i podesty do montażu want na pylonie. Równolegle montowano podpory montażowe kolejnych sekcji, spawano styki konstrukcji stalowej pomostu oraz betonowano poszczególne etapy podpory. W obrębie murów oporowych montowano szalunki i zbrojenia kolejnych sekcji.

- - -

Najbardziej intensywne prace miały miejsce w obrębie prawo i lewobrzeżnych estakad. (11.01.2-13 r.)   Na placu do montażu trwało przygotowywanie pontonów do montażu łuków. Najintensywniejsze prace trwały na lewo i prawobrzeżnych estakadach i łącznicach. Na estakadach lewobrzeżnych zbrojono, szalowano i spawano kolejne sekcje. Na estakadach i łącznicach prawobrzeżnych demontowano szalunki nitki prawej estakady oraz płyty ustroju nośnego E1P. Na estakadzie Żółkiewskiego montowano wanty na pylonie P2 oraz kolejne elementy konstrukcji stalowej. Dozbrajano rdzeń na połączeniu z pylonem P6, zbrojono strop podpory P7 i montowano rury osłonowe dla śrub sprężających na podporze P7. W pierwszym tygodniu stycznia trwał również demontaż podestów do montażu want na ustroju nośnym P1 – P4, roboty wykończeniowe na pylonie P2, a także szalowanie i betonowanie pylonu P6. W nurcie Wisły miały miejsce prace związane z umacnianiem centralnej podpory mostu na sztucznej wyspie. Na placu do scalania i montażu przygotowywano pontony niezbędne do przeprowadzenia operacji montażu łuków. Proces montażu uzależniony jest od warunków pogodowych i hydrotechnicznych. Cały czas są one monitorowane przez specjalnie powołany zespół. W przypadku dogodnych warunków operacja zostanie rozpoczęta. Sposób montażu łukowych przęseł został opracowany specjalnie na potrzeby realizacji inwestycji przez zespół specjalistów. Gotowe, mierzące 270 metrów długości łuki zostaną zwodowane holownikami, przetransportowane nurtem rzeki, a następnie wbudowane w miejsce docelowe na podpory stałe.

- - -

Początek roku na budowie mostu (04.01.2013 r.)

Na placu,  gdzie wykonywane są prace związane ze scalaniem łuków przyszłej przeprawy trwało spawanie styku środkowego łuku północnego. Przygotowywano także pontony do najbardziej spektakularnej akcji  inwestycji - montażu łuków na podporach. Już dziś można mówić o rekordzie, jaki padnie na budowie mostu drogowego. Na lewo- i prawobrzeżnej części placu budowy trwało szalowanie, betonowanie i zbrojenie płyty pomostu umieszczonego na wybudowanych wcześniej podporach estakady. Z kolei na estakadzie umieszczonej w ciągu ul. Żółkiewskiego  montowano wanty na stojącym tam pylonie. Ponadto montowano stalową konstrukcję pomostu oraz rdzenie kolejnej podpory pylonowej. Nie ustawały także prace w tunelu, gdzie zdejmowano szalunki stropowe oraz układano beton ochronny na tzw. płytach przejściowych.
- - -

 

Kalendarium mostowe 2012 r. – (19.12.2012 r.)

Rok 2012 za nami - zobacz film...

Styczeń W styczniu wbijano pale testowe pod  nurtową podporę mostu, prowadzono prace nad fundamentami podpór brzegowych, wykonano główne elementy konstrukcji przejścia podziemnego pod ul. Rypińską. Przez cały miesiąc trwały dostawy elementów stalowych łuków mostu głównego na plac do scalania i montażu.  Wykonywano kolejne warstwy nasypów pod nową trasę. Na wysokości ul. Otłoczyńskiej powstawały pierwsze filary wiaduktu kolejowego. Na terenach zalewowych po obu stronach Wisły wbito wszystkie pale fundamentowe pod podpory  estakad.

Luty Na placu Daszyńskiego zbrojono strop tunelu w ciągu ul. Żółkiewskiego  i betonowano kolejne sekcje pylonu Estakady Żółkiewskiego. Trwały intensywne prace w obrębie wiaduktu nad koleją oraz montowano i scalano stalowe  elementy estakad. W lutym na most trafiło w sumie 1 400 ton stalowych elementów mostu. Trwały roboty związane z posadowieniem podpór brzegowych mostu. W połowie miesiąca kra na Wiśle spowodowała przerwanie prac w nurcie rzeki. Po ustąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych, wznowiono roboty drogowe.

Marzec Zakończono zbrojenie fundamentu prawej podpory brzegowej i rozpoczęto jej betonowanie; zużyto ok. 5 000 m3 betonu. Na placu montażowym scalano stalowe elementy łuków mostu. W okolicach placu Daszyńskiego przebudowywano infrastrukturę podziemną. Betonowano płytę stropową tunelu w ciągu ul. Żółkiewskiego i Szosy Lubickiej . W ulic Wschodniej i Żółkiewskiego wykonano kanalizację deszczową i sanitarną. W połowie miesiąca wprowadzono kolejne zmiany w organizacji ruchu na placu Daszyńskiego. Rozpoczęto prace związane z budową jezdni ul. Szosy Lubickiej i Żółkiewskiego. W nurcie rzeki wznowiono prace na sztucznej wyspie. Przeprowadzano próbne obciążanie wbitych pali. Pod koniec miesiąca na plac Daszyńskiego dotarły pierwsze stalowe elementy estakady Żółkiewskiego. Trwało także betonowanie kolejnych filarów podpór estakady Żółkiewskiego oraz filarów estakad na terenach zalewowych po obu stronach rzeki.

Kwiecień Dostarczono pierwsze elementy konstrukcji stalowej dla  wiaduktu nad koleją. Wykonawca rozpoczął demontaż torowiska na placu Daszyńskiego. Na sztucznej wyspie zakończono palowanie; zużyto niemal 3 600 m3 betonu konstrukcyjnego oraz 336 ton stali zbrojeniowej. Dostarczono i scalono kolejne elementy łuku mostu głównego. Nieopodal budynku ZDZ wykonywano próby szczelności nowej studni wodomierzowej oraz przygotowywano się do przepięcia i uruchomienia wodociągu biegnącego przez stację Orlen do Szosy Lubickiej. Z końcem kwietnia prowadzono roboty związane z budową kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej, kontynuowano prace przy wodociągu i próby szczelności jego nowo wykonanych odcinków. Zamknięto czasowo linię tramwajową i przystąpiono do przebudowy torowiska.

Maj Dostarczono kolejne elementy konstrukcji stalowej wiaduktu nad linią kolejową. Rozpoczęto wylewanie warstwy betonu podkładowego pod właściwy fundament centralnej podpory przeprawy. Ścianki sztucznej wyspy zaczęto wzmacniać koszami gabionowymi stabilizującymi konstrukcję i chroniącymi ją przed podmywaniem. Pod koniec maja na placu montażu i scalania rozpoczęto zbrojenie fundamentów pod tory, które posłużą do przemieszczania stalowych łuków mostu. Wybudowano także specjalne doki dla barek. Na placu Daszyńskiego wprowadzono kolejny podetap zmian w organizacji ruchu drogowego. Na lewym brzegu rzeki przebudowano podziemną infrastrukturę techniczną i wykonano fragment ronda na skrzyżowaniu ulicy Łódzkiej oraz realizowanej trasy głównej.

Czerwiec Na początku czerwca trwały prace związane z posadowieniem piątej podpory Estakady Żółkiewskiego, zabetonowano również pierwszą część jej ustroju nośnego. Na placu do scalania trwał montaż rusztowań, podpór tymczasowych i ostatnich już elementów stalowych łuków. Po stronie prawej przeprawy kontynuowano prace związane z przebudową kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej. Na lewym brzegu oraz w obrębie wiaduktu nad koleją trwały prace nad infrastrukturą podziemną - kanalizacją deszczową, prace wykończeniowe przy przejściu podziemnym, spawanie styków głównych oraz styków poprzecznic konstrukcji stalowej wiaduktu nad koleją. Na placu Daszyńskiego realizowano prace wykończeniowe poszczególnych odcinków tunelu - montaż desek gzymsowych na ścianach, a także układanie izolacji na ścianach i murach. Wykonano ławę fundamentową podpory środkowej mostu. Na podporach brzegowych wykonano kolejne segmenty wezgłowi. Dostarczono kolejne elementy konstrukcji stalowej mostu i wzmacniano wyspę centralną przed rozmyciem koszami gabionowymi.

Lipiec Na placu Daszyńskiego wprowadzono kolejny etap zmian w organizacji ruchu oraz kontynuowano przebudowę torowiska. Prowadzono roboty na końcowym odcinku murów oporowych tunelów MT1 (od strony ulicy Wschodniej), rozpoczęto budowę kolejnego odcinka tunelu T2. Przy Estakadzie Żółkiewskiego wykonano pierwsze pale wiercone na szóstej podporze i ro

Most w Toruniu

Ważna informacja

Zamknij
Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić korzystanie z Serwisu. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej na temat plików cookies w Polityce cookies.